विदेशमा पढाईको लागि प्रवेश सूचना
~ विदेशबाट अध्ययन भिसा आवेदन र प्राप्त गरी प्रवेश गर्ने विद्यार्थीको लागि

1. विदेशबाट अध्ययन भिसाको आवेदनको लागी योग्यता
प्रवेश आवेदनको शर्तहरू
हाम्रो विद्यालयमा प्रवेश गर्न यो निम्न शर्तहरू पूरा गर्न आवश्यक छ।
1)स्कूल शिक्षामा 12 वर्ष वा धेरै पाठ्यक्रमहरू पूरा गरेको वा पूरा गर्ने व्यक्ति।
यस बहेक हाई स्कूल पूरा गरेको व्यक्ति र समान रूपमा एकेडेमिक क्षमता भएको भनि हाम्रो स्कूल द्वारा स्वीकृत व्यक्ति
2)ठोस अध्ययन उद्देश्य राखि विद्यालयको खर्च तिर्न कुनै कठिनाई नभएको व्यक्ति। विश्वासनीय ग्यारेन्टर भएको व्यक्ति।
3) जापानी प्रवीणता परीक्षण N5 ग्रेड (JLPT), व्यावहारिक जापानी परीक्षण F ग्रेड (J-TEST), जापानी NAT-TEST 5 ग्रेड र समान क्षमता भएको व्यक्ति। जापानी भाषा शिक्षामा 150 घण्टा वा बढी अनुभव भएको व्यक्ति।

2.शिक्षाको अवधि

प्रवेश समय अप्रिलमा प्रवेश अक्टोबरमा प्रवेश
शिक्षको अवधि 2 वर्ष 1 वर्ष 6 महिना

प्रवेश समय अप्रिलमा प्रवेश, अक्टोबरमा प्रवेश

शिक्षको अवधि 2 वर्ष वा 1 वर्ष, 1 वर्ष 6 महिना

3.आवेदन देखि प्रवेश सम्मको प्रक्रिया
अध्ययन भिसा प्राप्त गर्न लगभग छ महिना लाग्छ। अध्ययन भिसा चाहानुहुनेहरूले कृपया हामीलाई सकेसम्म चाँडो सम्पर्क गर्नुहोस्।

入学申請の流れ

1.आवेदन कागजातको लागि अनुरोध

2.म्याद भित्र पूर्वनिर्धारित कागजात पेश

3.कागजात समीक्षा, साक्षात्कार परीक्षण वा लिखित परीक्षा

4.प्रवेश पत्र जारी (मूल पत्र स्कूलमा राखिनेछ)

5.प्रमाणिकरण शुल्क 25,000 येन स्कूलमा तिर्नु

6.एकेडेमि पक्ष द्वारा आप्रवास ब्यूरोमा अध्ययन भिसाको लागि आवेदन

7.समीक्षा परिणाम घोषणा, “निवास योग्यताको प्रमाणपत्र” जारी

8.संस्थान द्वारा निर्धारित अध्ययन शुल्कको भुकतान। आवेदकलाई ” निवास योग्यताको प्रमाणपत्र”, “प्रवेश अनुमतिपत्र” पठाइनेछ

9.आवेदकले स्थानीय जापानी वाणिज्य दूतावासमा “अध्ययन” भिसा को लागि आवेदन

10.(जापानको निवास, छात्रावासको अग्रिम आवेदन)

11.जापानमा प्रवेश, प्रवेशको समयमा निवास कार्ड प्राप्त गर्नुहोस्

12.स्कूल प्रवेश समारोह