विश्वविद्यालय प्रवेश पाठ्यक्रम

लक्ष्य: राष्ट्रिय / निजी विश्वविद्यालयहरू, स्नातक विद्यालयहरूमा पास गर्ने। JLPT N1 पास

(“2 वर्षे विश्वविद्यालय प्रवेश पाठ्यक्रम” र “1 वर्ष 6 महिनाको विश्वविद्यालय प्रवेश पाठ्यक्रम” प्रवेशको समयमा जापानी भाषाको क्षमताको जाँच गरिनेछ र उपयुक्त स्तरबाट पढन पाइनेछ। हामी प्रत्येक दुई महिनामा कक्षाको स्थानान्तरण गर्नेछौ।)

स्तर पढाइ घण्टा लक्ष्य पढाइको विवरण
प्राथमिक स्तर 1 200 N5 शुरुवाती कुराकानी, अभिवादनका आधारभूत वाक्यको ढाँचा, व्याकरण सिक्ने। दैनिक कुराकानी र जीवन यापनका कुराकानी गर्न सक्षम हुनेछौं। खान्जी 500 अक्षरहरू।
प्राथमिक स्तर 2 260 N4 प्राथमिक तहको दोस्रो भागमा वाक्य ढाँचा वस्तुहरू र शब्दावलीहरूको अधिग्रहण, बोल्ने・पढ्ने・सुन्नेको आधारभूत प्रशिक्षण,
आधारभूत कुराकानी गर्न सकिन्छ, पढ्ने र सुन्नेले महत्त्वपूर्ण जानकारी लिन सकिन्छ। पुस्तक,पत्रिकाहरु को पढाई। खान्जी 800 अक्षरहरू।
मध्यवर्ती स्तर 1 340 N3 N3 स्तरको अभिव्यक्ति, शब्दावलीलाई बलियो बनाउने, पढ्ने केन्द्रमा चारवटा कुशलतालाई बलियो बनाउने, JLPT/EJU परीक्षा नीति, (लक्ष्य: N3 ग्रेड पास गर्ने) खान्जी 1,000 अक्षरहरू।
मध्यवर्ती स्तर 2 400 N2 N2/3 को अभिव्यक्ति, शब्दावली को सुदृढीकरण, पढ्न को लागी केन्द्रित चार कुशलताको सुदृढ़ीकरण, JLPT/EJU परीक्षा नीति, तार्किक पढने, रायहरु भन्न सक्ने। जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षण स्तर 2 देखि 1, खान्जी 1,500 अक्षरहरू।
उन्नत स्तर 1 200 N1 N1 अभिव्यक्ति, शब्दावलीको सुदृढिकरण, निबंध लेखन, पढ्नेमा केन्द्रित चार कुशलताको सुदृढिकरण, JLPT/EJU परीक्षा नीति, साक्षात्कार, चीजहरू ठीकसँग प्रसारण गर्न सक्ने । (लक्ष्य: N1 ग्रेड पास) खान्जी 2,000 अक्षरहरू।
उन्नत स्तर 2 200 EJU परीक्षा “जापानी भाषा ” उच्च स्कोर सञ्चार क्षमताको हासिल। विभिन्न सामाग्री र फारमको वाक्य बुझ्ने। शैक्षिक अनुसन्धानका प्रस्तुति, अनुसन्धान रिपोर्ट, प्रतिक्रिया जस्ता विश्वविद्यालय र स्नातक वर्गहरूको अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने जापानि भाषाको प्रशिक्षण। विश्वविद्यालय र स्नातक स्कूलको पढाई संग अनुरूप गर्न सक्षम हुने।