स्थान

10-9,Sannon 3-choume,Nakagawa-Ku,Nagoya,Aichi,451-0011

नजिकको स्टेशन

नागोया रेलवे सानओ स्टेशन पैदल 4 मिनेट (350 मीटर)
JR ओतोउबासि स्टेशन पैदल 8 मिनेट (660 मीटर)
हिगासिबेचुइन् सबवे स्टेशन पैदल 18 मिनेट (1.4 किमि)
कानायामा स्टेशन पैदल 22 मिनेट (1.8 किमि)

ऐयरर्पोर्ट बाटको आकुसेस

च्युबु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सेन्तोरेआबाट ट्रेनमा 40 मिनेट (43.5 किमी नागोया रेलवे च्युबु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल →कानायामा स्टेशन (मेइतेचु मुख्य लाइन स्थानान्तरण) →सानओ स्टेशन मा ओर्लेर पैदल 3 मिनेट।

बुलेट ट्रेनबाटको आकुसेस


बुलेट ट्रेन नागोया स्टेशन → नागोया रेलवे नागोया स्टेशन (मेइतेचु मुख्य लाइन स्थानान्तरण) →सानओ स्टेशन मा ओर्लेर पैदल 3 मिनेट।