शिक्षण शुल्क · अन्य भुक्तानी

कृपया आप्रवास ब्यूरोमा आवेदन गर्नु अघि प्रवेश परीक्षा शुल्क 25,000 येन स्थानान्तरण गर्नुहोस्। आवेदन स्वीकृत वा अस्वीकृत भएपनि प्रवेश परीक्षा शुल्क फिर्ता हुनेछैन।

पाठ्यक्रम आईटम आईटम पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष
2 वर्षको पाठ्यक्रम
नामांकन शुल्क 50,000 येन  ―
शिक्षण शुल्क 600,000 येन  600,000येन
शिक्षण सामाग्री शुल्क  33,000येन 33,000येन
थप शिक्षात्मक क्रियाकलाप शुल्क  22,000येन 22,000येन
बीमा शुल्क  11,000येन  ―
कुल  716,000येन  655,000येन
1 वर्ष 6 महिनाको पाठ्यक्रम
नामांकन शुल्क  50,000येन  ―
शिक्षण शुल्क  600,000येन  300,000येन
शिक्षण सामाग्री शुल्क 33,000येन 33,000येन
थप शिक्षात्मक क्रियाकलाप शुल्क 22,000येन  22,000येन
बीमा शुल्क 11,000येन
कुल  716,000येन  355,000येन

* माथिल्लो रकमको लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा शुल्क अलग आवश्यक छ।

* एक पटक बुझाएको शुल्क, कुनै पनि हालतमा फिर्ता गर्न सकिँदैन। यद्दपी, जपानमा प्रवेश असम्भव हुँदा मात्र, निर्धारित प्रक्रिया अनुसार चयन शुल्क र नामांकन शुल्क बाहेकको शुल्क फिर्ता गर्नेछौं।