Phương hướng đào tạo của Học viện Văn Hóa ASAHI
1、Đáp ứng nhu cầu đa dạng của học viên và xã hội, nâng cao một cách tổng hợp, toàn diện các kỹ năng tiếng nhật gồm 「đọc・nghe・viết・nói」phù hợp với mục đích của học viên.
2、Mở rộng tầm nhìn của bạn đối với các nền văn hóa khác nhau thông qua trải nghiệm văn hóa Nhật Bản.
3、Tạo nhiều cơ hội giao lưu với người Nhật bản trong và ngoài trường học, nuôi dưỡng kỹ năng giao tiếp cho học viên.
Dựa trên phương hướng đó mà chúng tôi đang không ngừng nỗ lực

Trường học Ký túc xá

Từ trường tói ký túc xá 650M、đi bộ khoảng7~8 phút.