Bảng kế hoạch các sự kiện của trường

Các kỳ thi・hướng nghiệp Hoạt động ngoại khóa
Tháng 4 Lễ nhập học kỳ tháng 4・khám sức khỏe.
khai giảng khóa học của học phần trước.
Buổi định hướng hướng nghiệp lần 1
Buổi định hướng cho học viên mới nhập học
Ngắm hoa anh đào
Tháng 5 Buổi định hướng cho kỳ thi dành cho du học sinh. Cắm trại mùa xuân
Tháng 6 Kiểm tra giữa kỳ của học phần trước
Kỳ thi dành cho du học sinh(lần 1)
Thăm quan xã hội
Tháng 7 Buổi định hướng cho kỳ thi dành cho du học sinh(lần 2)
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật
Luyện tập các đối phó khi có thiên tai
Tháng 8 Nghỉ hè
Bắt đầu lại (Hạ tuần~)
Ngắm pháo hoa
Tháng 9 Kiểm tra cuối kỳ học phần trước
Phát biểu quả học kết tập
Trải nghiệm văn hóa nước Nhật
Tháng 10 Bắt đầu học kỳ 2
Lễ nhập học kỳ tháng 10・kiểm tra sức khỏe
Buổi định hướng cho học viên mới nhập học
Cắm trại mùa thu
Tháng 11 Kỳ thi dành cho du học sinh(lần 2) Chạy bộ dã ngoại
12月 Kỳ thi năng lực tiếng Nhật
Thi giữa kỳ học phần sau
Buổi định hướng hướng nghiệp lần 2
Nghỉ đông
Tiệc cuối năm
Tháng 1 Bắt đầu lại Tiệc đầu năm
Tháng 2 Thi cuối kỳ của kỳ của học phần sau Lễ hội giao lưu quốc tế
Tháng 3 Phát biểu kết quả học tập Lễ tốt nghiệp Tiệc tốt nghiệp
Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản