Tại học viện văn hóa ASAHI, giáo viên chủ nhiệm sẽ thực hiên hướng dẫn việc làm cho từng cá nhân. Tổ chức hướng dẫn cơ bản về hình tượng nhân lực mẫu mà các xí nghiệp của Nhật Bản yêu cầu, hiện thực hóa kế hoạch tìm việc làm cho học viên bằng cách đưa ra những lời khuyên trong việc làm hồ sơ ứng tuyển sao cho có tính hấp dẫn nhất để có thể dễ được tuyển dụng.

▲Đã có thể tìm được công việc, ▲Đã trở thành thành viên của xã hội!
▲Đã thăm quam công ty, được nghe giải thích từ giám đốc, ▲Giám đốc rất vui, hãy cố lên.